به گفته ASMAP ، در ماه دسامبر ، ایست های بازرسی مختلط Pokrovka در منطقه Khararovsk و Blagoveshchensk در منطقه Amur شروع به کار کردند.
23:15 11-12-2019 جزئیات بیشتر ...
شرکت هواپیمایی مجارستان WizzAir در حالت "آسمان باز" درخواست پروازهای اضافی را از فرودگاه پالکوووا در سن پترزبورگ انجام داده است.
21:28 11-12-2019 جزئیات بیشتر ...
این واقعیت که نشانه نادرست کد HS را نمی توان زمینه ای برای تحقق مسئولیت های اداری برای اظهارنامه های دروغین در نظر گرفت ، دادگاه ها بیش از یک بار توضیح داده اند ، اما این مسئله بارها و بارها در گمرک اداره نمی شود ...
21:08 11-12-2019 جزئیات بیشتر ...