شرح کالا کد TH FEA EAEU
1 چاپگرها ، دستگاه های فتوکپی و فکس و ماژول های الکترونیکی آنها که دارای عملکردهای رمزگذاری هستند (رمزنگاری) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 دستگاه های جیبی برای ضبط ، پخش و نمایش بصری داده ها با توابع محاسباتی ، داشتن توابع رمزگذاری (رمزنگاری) 8470 10 000 0
3 رایانه های دستی با ویژگی های رمزگذاری (رمزنگاری) 8471 30 000 0
4 دستگاه های محاسباتی و قطعات آن ، دارای توابع رمزگذاری (رمزنگاری) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 دستگاه های محاسباتی با عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 ماژول های الکترونیکی و قطعات ماشین های دستی با توابع رمزگذاری (رمزنگاری) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 دستگاههای ارتباطی مشترکین با توابع رمزگذاری (رمزنگاری) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 ایستگاه های پایه با عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 تجهیزات ارتباطی و قطعات آن با عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 ابزارهای رمزگذاری (رمزنگاری) نرم افزار ، صرف نظر از فضای ذخیره سازی 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 اسناد اصلی 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 تجهیزات پخش و یا تلویزیون و قطعات آن ، دارای عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 گیرنده های ناوبری رادیویی ، تجهیزات کنترل از راه دور و قطعات آنها ، دارای عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 تجهیزات دسترسی به شبکه اطلاعات و ارتباطات "اینترنت" و گیرنده های تلویزیونی با عملکرد ارتباطی ، قطعات آنها دارای عملکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 مدارهای مجتمع الکترونیکی ، دستگاههای ذخیره سازی با کارکردهای رمزگذاری (رمزنگاری) یا حاوی رمزگذاری (رمزنگاری) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 سایر دستگاههای برقی و دستگاههای دارای کارکردهای فردی که شامل رمزگذاری (رمزنگاری) است 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 اسناد هنجاری - فنی ، طراحی و عملیاتی برای رمزگذاری (رمزنگاری) به معنی مشخص شده در پاراگراف های 1 - 16 این بخش (در هر رسانه) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

در فدراسیون روسیه ، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه (FSB روسیه) دستگاه اجرایی فدرال مجاز برای هماهنگی برنامه های صدور مجوز و پردازش سایر مجوزها برای واردات و صادرات رمزگذاری (رمزنگاری) به معنای تجارت با کشورهای سوم است.

ثبت یکپارچه اطلاعیه ها منتشر شده در وب سایت رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (www.eaeunion.org).

سرگئی میرونوف ، نماینده عمومی در تجارت رستوران ها ، پس از جلسه ای با نمایندگان دفتر شهردار مسکو گفت که کارفرمایان می توانند کارکنانی را که از واکسیناسیون از کار خودداری می کنند بدون پرداخت حقوق معلق کنند.
00:40 18-06-2021 جزئیات بیشتر ...
اصلاحات مربوطه در ماده 7 قانون شماره 22.05.2003-FZ از 54 مه 11.06.2021 شامل قانون فدرال به طور رسمی شماره 170-FZ از XNUMX ژوئن XNUMX است.
23:35 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...
FTS روشن کرده است که وبلاگ نویسان (نویسندگان محتوای دیجیتال) هنگام دریافت درآمد از تبلیغات ، که توسط Google LLC پرداخت می شود ، چه مالیاتی باید بپردازند.
22:35 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...
FAS داده های جدیدی را برای محاسبه کسر مالیات بر مالیات مالیات غیر مستقیم توسط مالیات دهندگان پردازنده عملیات پالایش نفت منتشر کرده است.
21:20 17-06-2021 جزئیات بیشتر ...